Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Team Fighting & Fitness Taekwon-Do
Gnesta | Flen | Hölö

Taekwon-Do filosofi och moralkultur
Taekwon-Dos grundsatser i hanja kalligrafi

Taekwon-Do är en modern kampkonst med österländska värderingar. Vi tränar med moderna metoder men anammar även traditionella tankesätt. General Choi kallade detta för ”moralkultur”. Det är riktlinjer hur vi som Taekwon-Do-utövare och medmänniskor ska bete oss. En av de viktigaste delarna i Taekwon-Do är att hindra den starkes förtryck av den svage, d.v.s. vi som starka Taekwon-Do-utövare ska alltid stå på den svages sida och hjälpa denne från orättvisor.
Moralkulturen sammanfattas ganska enkelt genom Taekwon-Do elevens grundsatser/ledord (Engelska: Tenets of Taekwon-Do / Koreanska: Jungshin):

  • ArtighetÄrlighet/Integritet
  • Uthållighet
  • Självkontroll
  • Okuvlig anda
Grundsatserna karaktäriseras vidare:

Artighet - Ye Ui

Eleven skall visa hövlighet inför sin instruktör, sina träningskamrater och medmänniskor. Tilltala instrukören med ”Sabumnim” eller “Boo Sabumnim”. Buga vid in- och utträde till lokalen, samt mot instrukör och träningskamrat. Passa tider och i synnerhet komma i tid till träningspasset.

Ärlighet/Integritet - Yom Chi

Med integritet menas att kunna skilja på rätt och fel, och känna när man gjort det ena eller andra. Att vid fel känna skuld. Eleven skall sträva efter att leva ett ärligt liv med god moral.

Uthållighet - In Nae

Tålamod är en av de viktigaste delarna för att bli en framgångrik utövare i Taekwon-Do. ”Den som inte har tålamod i de enklaste av sammanhang, kan sällan nå framgång i något större eller viktigare” (Konfucius)

Självkontroll - Guk Gi

Att kunna behärska sig är det som skiljer Taekwon-Do utövaren från gemene man. Att förlora behärskningen under träning eller i det privata livet kan få katastrofala följder. ”Definitionen av ‘starkare’, är den som vinner över sig själv, inte över någon annan.” (Lao Tzu)

Okuvlig Anda - Baekjul Boolgool

En sann Taekwon-Do-utövare ger aldrig upp! Även om oddsen verkar helt oövervinnerliga. Även de svåraste målen är uppnåeliga med okuvlig anda!

Taekwon-Do-elevens ed (Students oath)

Jag skall…

  • följa Taekwon-Dos regler,
  • respektera instruktören och senioreleverna,
  • aldrig missbruka Taekwon-Do,
  • vara en förespråkare för frihet och rättvisa, och
  • hjälpa till att bygga en fredligare värld.

Förklaring

”Följa Taekwon-Dos regler” Är översatt från engelska: ”I shall observe the tenets of Taekwon-Do” Dvs att man skall beakta grundsatserna.

”Respektera instruktören och senioreleverna”: I österländsk filosofi sätts respekten för de äldre väldigt högt, något som lätt faller i glömska i dagens västvärld. Även om vi någonstans har det inom oss att vi tilltalar de äldre hövligt, låter dem sitta på bussen osv. Seniorelever menas med dem som utövat Taekwon-Do längre än en själv oavsett om de är äldre eller ej. Alltså kan en 15-åring vara seniorelev till en 40-åring. Givetvis ska respekten vara ömsesidig. Bemöts de äldre och senioreleverna med respekt ges detsamma ofta tillbaka (Behandla andra som du själv vill bli behandlad).

”Aldrig missbruka Taekwon-Do”: Det första vi ofta tänker på är att vi inte ska använda det vi tränat i oseriöst syfte, som t.ex. att slåss utanför lokalen osv. Detta är givetvis oacceptabelt. Men det detta innefattar också att ens position som t.ex. instruktör inte skall missbrukas eller utnyttjas. Då det är lätt att sätta personer i beroendeställning. Läs mer i avsnittet om hur en instruktör skall uppträda och se vidare STF Vision 2025.

”Vara en förespråkare för frihet och rättvisa”: Som tidigare nämndes är en av de viktigaste delarna i Taekwon-Do att förhindra den starkes förtryck av den svage. Vi skall alltid ha detta i åtanke, göra rätt och jobba för frihet och rättvisa. Exempel på detta är att alla typer av rasism eller förtryck helt enkelt inte hör hemma hos en Taekwon-Do-utövare.

”Hjälpa till och bygga en fredligare värld”: Som det står helt enkelt. Det kan räcka med att aktivt jobba för en god kamratanda i klubben, genom att låta alla känna sig välkomna. Att låta det smitta av sig i familjen, skolklassen eller på arbetetsplatsen. General Chois vision var att Taekwon-Do skulle sprida fred i världen och att vi skulle fungera som rådgivare åt stora makthavare, aldrig att ha makten själva utan bara sprida vårt fredliga budskap.
 
Samarbetspartners