Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Team Fighting & Fitness Taekwon-Do
Gnesta | Flen | Hölö

Självförsvar/Nödvärn
I detta avsnitt finner du information om vad självförsvar är för något och vad vi får/kan göra enligt svensk lag (nödvärn).

Taekwon-Do brukar även kallas ”the Korean art of selfdefence” – den koreanska självförsvarskonsten.

Taekwon-Do bygger på en rad olika försvars- och attacktekniker, blockeringar till skydd, samt sparkar och slag för motattack. Vid ett angrepp räcker det givetvis inte att bara kunna skydda sig utan även att använda nödvändigt våld för att angreppet skall upphöra.

Förutom blockeringar med både händer och fötter, slag och sparkar, armbågar och knän använder vi oss av en rad urvridningstekniker: Svep, grepp, kast och låsningar. Valet av teknik avgörs helt enkelt av angreppets natur: Angriparens storlek/styrka, tillhygge/vapen, antalet angripare osv. Det kanske inte är läge att brottas med en angripare som har sällskap eller kanske är beväpnad.

”Hellre fly än illa fäkta”. Alla har rätt att skydda sitt liv, hälsa och egendom, men detta måste sättas i proportion till risken. Är det värt att riskera att skada sig själv eller en angripare för en förolämpning, en liten summa pengar eller kanske en mobiltelefon? I första hand sätter vi vår hälsa, därefter värderas egendomen mot angriparens hälsa.

Som ni märker är det en hel del som spelar in i en självförsvarssituation och det är omöjligt att avgöra [avgöra vad?] i ”stridens hetta”. Därför kan det vara värt mycket att ha tränat in scenarier. Givetvis kan ingen träning i världen garantera hur en tar sig ur en skarp situation, då ingen situation är den andra lik. Men kanske oddsen kan förbättras med Taekwon-Do och träning i kampkonst.


Nödvärn

Nödvärnsrätten finner man i brottsbalkens 24 kapitel, där man behandlar allmänna grunder för ansvarfrihet, vid våldsutövande.


1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.*


Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

5 § Om någon enligt 1–4 §§ detta kapitel eller enligt 10 § polislagen (1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458).

Förtydligande:


Ovan lagtext ger alltså utrymme till att bruka våld mot någon som angriper en person eller egendom fysiskt. Det kan t.ex. handla om slag och sparkar mot en människa eller även en sak; bil, fönster, och t.o.m. ett husdjur.


Våldet som får användas får inte vara *”uppenbart oförsvarligt”, det betyder typ ej solklart för mycket våld vilket innebär att man får bemöta angreppet med lika mycket våld och lite till för att angreppet skall upphöra. Det är även tillåtet att hjälpa annan som utsätts för angrepp.


Att träna självförsvar ger absolut ingen garanti att du kommer klara av alla situationer som du kan utsättas för, men det är ett mycket bra sätt att förbereda sig! Du blir mer van att handskas med ett visst våld och bygger upp reflexer, men i första hand blir du starkare mentalt och behöver inte i onödan försätta dig i svåra situationer. Att bli duktig i självförsvar kräver en lång tids träning. Är du intresserad att börja denna långa, men intressanta väg? Välkommen att kolla in de grupper som passar dig: Grupper/tider

 
Samarbetspartners